Pogoji Poslovanja

1. člen

REZERVACIJA

Svoj termin za fotografiranje lahko rezervirate preko kontaktnega obrazca, elektronske pošte info@spominisrca.com ali po telefonu na številki 041 383 654.

Da si zagotovite svoj željeni termin je priporočljivo narediti rezervacijo vsaj 10 – 14 dni vnaprej. Rezervacija je potrjena s plačilom avansa v višini 50 eur. Avansa se zaradi odpovedi fotografiranja s strani stranke ne vrača. V primeru bolezni ali višje sile se poišče nov prosti termin, ki ustreza tako stranki kot fotografu.

S plačilom avansa potrjujete, da ste seznanjeni z načinom in stilom fotografiranja ter ponudbo Spomini srca – fotografija.

2. člen

PISNA SOGLASJA

V kolikor se strinjate z objavo vaših fotografij na socialnih omrežjih Facebook in/ali Instagram ter na spletni strani www.spominisrca.com (izključno v promocijske namene Spomini srca – fotografija) je potrebno podpisati izjavo DOVOLJENJE ZA OBJAVO FOTOGRAFIJ na dan izvedbe fotografiranja.

3. člen

ODGOVORNOST

Vaša varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja nam je zelo pomembna, zato jo želimo zagotoviti med celotnim časom fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a.

Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.

4. člen

NAROČILO STORITVE

Z naročilom storitve fotografiranja ter plačilom avansa se stranka zavezuje, da je seznanjena z izvedbo, dogovorjeno ceno, rokom in datumom plačila ter se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja objavljenimi na strani www.spominisrca.com.

Stranka za izvedene fotografske storitve prejme račun. Za družinska fotografiranja je rok plačila 5 delovnih dni po izvedenem fotografiranju ali najkasneje ob dostavi fotografij v zasebno spletno galerijo.

Fotograf si pridržuje pravico, da končnega izdelka (obdelanih fotografij) ne dostavi, dokler niso vse obveznosti stranke poravnane.

5. člen

IZBOR FOTOGRAFIJ

Fotograf si pridržuje izključno pravico nad izborom fotografij, ki jih digitalno obdela in dostavi stranki kot končni produkt. Izbor in digitalna obdelava fotografij se izvaja po navdihu fotografa. Fotograf jih obdela po svojem najboljšem znanju in umetniškem pogledu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena.

Digitalno obdelane fotografije se v dogovorjenem roku dostavijo v zasebno spletno galerijo.

Fotografije stranka prejme v roku 14 dni po fotografiranju. V dnevu ali dveh po fotografiranju stranka dobi v predogled 3-5 fotografij s fotografiranja.

V primeru bolezni fotografa ali drugih nepredvidljivih dogodkov, se rok za dostavo fotografij lahko podaljša.

6. člen

POTNI STROŠKI

Fotograf opravlja fotografiranje na domu ter v naravi, za kar se obračunajo potni stroški. V radiju 20 km iz Celja se potni stroški ne obračunajo. Kilometrina nad 20 km iz Celja se obračuna v višini davčno priznanih potnih stroškov v času, ko se opravi fotografiranje.

7. člen

DARILNI BON IN POPUSTI

V kolikor ste prejeli darilni bon za storitve Spomini srca – fotografija, ga lahko koristite neomejeno.

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna.

Fotograf si pridržuje pravico zahtevati doplačilo v primeru, da se je med nakupom bona in koriščenjem bona cena za predkupljeno storitev povišala ali v primeru, da izberete storitev, katere cena je višja od vrednosti kupljenega darilnega bona.

8. člen

AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

Fotograf si pridržuje vse avtorske pravice nad svojimi deli.
Fotograf si pridržuje pravico do objave fotografij (v kolikor je bilo podpisano soglasje o objavi fotografij) za promocijske namene na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram) in objave referenc na spletni strani www.spominisrca.com.

Fotograf dovoljuje stranki reproduciranje fotografij za nekomercialno uporabo. Stranka si lahko fotografije shrani v elektronski obliki ter objavi fotografije v javnosti (objava na zasebnih socialnih omrežjih), ob deljenju fotografij na javnih socialnih omrežjih pa mora obvezno navesti avtorja @Nina Pečak, https://spominisrca.com.

V primeru komercialne objave je stranka dolžna fotografa obvestiti in se posebej dogovoriti za pogoje komercialne uporabe.

9. člen

IZREDNI DOGODKI

Pridržujemo si pravico, da okviren datum fotografiranja prestavimo zaradi bolezni, slabih vremenskih razmer (v primeru družinskega fotografiranja v naravi) ali drugih dogodkov, ki jih je nemogoče vnaprej napovedati, ki onemogočijo običajno izvedbo fotografiranja.

V primeru višje sile (okvare strojne opreme, kraje fotografske opreme, nenamerno uničenje fotografske opreme ipd.), ki bi se pripetila med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi za posledico imelo, da stranka fotografij ne more prejeti, fotograf za izgubo fotografij ne odgovarja. Stranki bo v tem primeru povrnil vse, kar je do tedaj od nje za izvedbo storitve prejel.

Po tem, ko stranka prejme fotografije v zasebni spletni galeriji, je sama odgovorna za njih in njihovo hrambo. Fotograf bo originale zadržal še najmanj 30 dni po tem, ko vam je posredoval povezavo do zasebne spletne galerije.

Fotograf vam v primeru izgube fotografij lahko ponovno posreduje spletno galerijo, v kolikor je še na voljo, vendar pa se tovrstna storitev doplača 20 EUR.

Če fotograf ne more izvršiti družinskega fotografiranja zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, zdravstvene težave, ipd.) je zavezan prestaviti fotografiranje na drug termin, ki ustreza tako stranki kot fotografu.

V primeru nenamernega ali namernega uničenja fotografske opreme, ki ga povzroči stranka na dan fotografiranja, je le-ta obvezana nadomestiti vso uničeno fotografsko in/ali strojno opremo po cenah, ki takrat veljajo na trgu.

10. člen

UNIKATNOST STORITVE

Fotograf bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja stranke in upošteval njene želje pri fotografiranju. Ker pa je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, ne sprejemamo reklamacij, vezanih na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor fotografij in njihova obdelava je predmet fotografovega umetniškega navdiha, zato dodatnih in/ali neobdelanih fotografij (RAW-jev) v nobenem primeru ne pošiljamo.

Ne dovoljujemo pregleda in/ali lastnega izbora neobdelanih fotografij.
Število fotografij, ki jih prejme stranka, ne bo manjše, kot je navedeno v dogovorjenem paketu.

11. člen

KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na običajen način na spletni strani www.spominisrca.com. Stranke se z rezervacijo fotografske storitve (tako ustno, kot s plačilom avansa) pri Spomini srca – fotografija zavezujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji poslovanja, ter se z njimi strinjajo.

Spomini srca – fotografija si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Fotograf in stranka se dogovorita, da bosta reševala vse spore sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, je za urejanje spora pristojno sodišče v Celju.

SPOMINI SRCA foto&art, Aleš Pečak s.p.